دورس تدی دوتیکه چهارخانه

168,000 تومان

جنس:تدی حوله ای

داخل تدی

دارای چهار سایز

مناسب36 تا46